عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت اصفهان خبر داد

سالانه 25 هزار ایرانی به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در هر سال حدود 25 هزار نفر در کشورمان دچار مرگ زودرس در ارتباط با آلودگی هوا می‌شوند که بیشتر آن‌ها به دلیل عارضه‌های قلبی عروقی، تنفسی و سرطان خون و مثانه است.

آخرین اخبار