مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت اصفهان:

۲۰۰ کانون آلوده به سالک در اصفهان شناسایی شد

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت اصفهان گفت: تاکنون ۲۰۰ کانون آلوده به سالک در استان اصفهان شناسایی شده است.

آخرین اخبار