رئیس انستیتو پاستور ایران تاکید کرد؛

روند تشخیص کرونا در فصل شیوع بیماری های حاد تنفسی

رئیس انستیتو پاستور ایران، در مورد امکان تشخیص آنفلوانزا از ویروس کرونا در فصل پاییز که این بیماری ها با هم شایع می شود، توضیحاتی ارائه داد.

آخرین اخبار