دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

ادعای علوم پزشکی ثابت نشود شکایت می‌کنیم/دلالان کمر کشاورزان را شکستند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به ادعای شبکه بهداشت استان اصفهان مبنی بر آلوده بودن سبزی و صیفی اصفهان گفت: این ادعا ثابت نشده است.

آخرین اخبار