لارگانی در واکنش ویدیوی منتشره شده از برخورد مامور نیروی انتظامی

قضاوت با یک فیلم ممکن نیست

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در خصوص ویدیوی منتشره شده از برخورد مامور نیروی انتظامی با یک دختر جوان در یکی از پارک‌های تهران که بحث هایی را به دنبال داشته است، گفت: اطلاعات ما از واقعه بسیار کم است و فقط با استناد به یک فیلم نمی توان واقعیت را تشخیص داد؛ باید دلیل این برخورد بررسی و مشخص شود.

آخرین اخبار