روحانی در فهرست تصمیم سازان برتر جهان

مجله آمریکایی فارین پالیسی، نام رئیس جمهوری اسلامی ایران را در میان فهرست ۱۳۴ نفره متفکران جهانی خود در سال ۲۰۱۳ قرار داد.

آخرین اخبار