استاندار اصفهان:

۴۲۰ تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه زاینده‌رود شناسایی شده است

استاندار اصفهان گفت: تا‌کنون ۴۲۰ مورد تخلف و تصرف غیرقانونی به حریم بستر رودخانه شناسایی شده که با توجه به مشکلات اجتماعی باید آزاد شوند.

آخرین اخبار