امام جمعه شهر محمدآباد:

شهادت شیعیان در نیجریه نشان از زنده بودن راه امام در جهان است

حجت الاسلام هاشمی گفت: اگر شیعیان در نیجریه به شهادت رسیده و رهبر آنها باز داشت می شود، بخاطر این است که تشیع و راه امام در آن کشورها حامی و طرفدار پیدا کرده است.

آخرین اخبار