شیعه شدن یک مسیحی درحرم امام رضا(ع)

یک مرد فرانسوی در آیینی از سوی اداره امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار و پس از به زبان آوردن شهادتین مسلمان شد.

آخرین اخبار