غلامحسین منصوری

از آب باریکه معلمی تا طنز انفجار آب مقطر در بخاری کلاس

غلامحسین منصوری معلم اصفهانی که امسال معلم نمونه کشور شد هم زمان در 4 مقطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه در یک سال تدریس کرده، با ما از آب باریکه حقوق معلمی تا راه‌های خنثی کردن شیطنت بچه‌ها در کلاس می‌گوید.

آخرین اخبار