خواندنی ها؛

علت تیره شدن شیشه‌های عینک با نورخورشید

دراین صورت شیشه عینک به حالت نخستین بی‌رنگ خود بازمی‌گردد. از آنجا که در طی عملیات هیچ اتمی از دست نرفته، شیشه‌ها می‌توانند هزاران بار رنگی وبی‌رنگ شوند.

آخرین اخبار