اهمیت سبزیجات در رژیم‌های غذایی

متخصص تغذیه درباره رژیم غذایی سالم که افراد از آن پیروی کنند گفت: فرمول‌هایی که برای درمان افراد و به دست آوردن یک برنامه غذایی درست در نظر گرفته می‌شوند بر اساس سن آن‌ها متفاوت است.

آخرین اخبار