مدیر عامل اولین کارخانه تولید کننده شیر سویا در کشور گفت:

فکرمان چرخیدن چرخ مملکت است/ هنگامه از مزرعه تا سفره همراه خانواده ها شد

محمد رضا خراجی در گفتگو با اصفهان شرق گفت: می بایست جواب بازار را در کمیت محصولات در نظر گرفت و براساس نیاز بازار تصمیم به تولید کرد و در این مسیر ازادسازی قیمت محصولات لبنی راهی به سوی کنترل تورم می باشد.

آخرین اخبار