گزارش؛

قدمت 300 ساله کارخانه شیره‌پزی در شهرضا/شیره‌پزی، صنعتی کهن که هنوز در شهرضا جریان دارد

شیره‌پزی یکی از کهن‌ترین صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرضا است که از قرن‌ها پیش به همت مردمان این دیار انجام می‌شده و هم چنان به همان شکل کهن در برخی نقاط شهرضا و روستاهای آن در حال انجام است.

آخرین اخبار