وضعیت نامناسب دامداران؛

وقتی تیشه به ریشه اقتصاد مقاومتی می‌خورد/ شیرهای بر زمین ریخته هم کمکی به دامداران نکرد

طرح خرید شیرخام مازاد از دامداران در چند استان از هفته گذشته آغاز شده است با این وجود اعتراض دامداران ادامه دارد.

آخرین اخبار