ستارگان مدفون در تخت فولاد/

شیخ محمدجواد اصولی مردی فاضل و بی ریا بود

شیخ محمدجواد اصولی مردی فاضل، بی‌ریا و بسیار وارسته بود. با علمای بزرگ اصفهان مباحثه علمی داشت و در جلسات درس فقیه محقق، آیت‌الله العظمی میرسیدعلی بهبهانی شرکت می‌کرد و از تشکیل دهندگان جلسات درسی ایشان بود.

آخرین اخبار