تهيه‌كننده «شيار ۱۴۳» پس از ديدار عوامل فيلم با مقام معظم رهبري گفت :

رهبر انقلاب فرمودند شیار ۱۴۳ و عوامل آن از رویش‌های انقلاب هستند

تهيه‌كننده شيار۱۴۳ گفت كه مقام ‌معظم‌ رهبري صبح ديروز در ديدار عوامل فيلم از اين فيلم ابراز رضايت كردند.

آخرین اخبار