به منظور حفظ سلامتی بدن؛

۸ ماده غذایی را بعد از تاریخ انقضا به هیچ وجه مصرف نکنید!

باکتری‌های‌ای کولای و لیستریا در گوشت‌های بسته بندی شده وجود دارند. این باکتری‌ها قبل از بسته بندی کردن در گوشت‌ها رخنه کرده و تکثیر می‌شوند و حتی در گوشت‌های سرد (کالباس) که از سوپر مارکت می‌خرید و مصرف می‌کنید وجود دارند.

آخرین اخبار