شکل جدید تبلیغ تخصصی با مسأله محور شدن فعالیت های تبلیغی

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: تبلیغ تخصصی با توجه به مسأله محور شدن فعالیت های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، شکل جدیدی به خود گرفته است.

آخرین اخبار