با شبکه های اجتماعی؛

شکلک هایی که باید به شبکه های اجتماعی اضافه شوند + تصاویر

گوگل در حرکتی اعتراض آمیز به تبعیض جنسیتی ، ۱۳ ایموجی یا شکلک را پیشنهاد داد که باید به صفحات اجتماعی اضافه شوند.

آخرین اخبار