در زمستان این خوراکی‌ها را نخورید

از خوردن غذاهای تند در زمان سرماخوردگی اجتناب کنید/ گوجه مناسب مصرف در زمستان نیست

در طول ماه های زمستان از برخی خوراکی ها اجتناب کنید. چراکه برخی از مواد غذایی مناسب فصل گرماست و در زمستان قابل کشت نیست در نتیجه این خوراکی ها تازه نیستند و اثرات تغذیه ای خود را از دست داده اند.

آخرین اخبار