رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اصفهان:

سران فتنه متوجه اهانت به ائمه شدند ولی برنگشتند/ تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: تشویش اذهان عمومی و ایجاد شکاف در بین مردم، امیدوار کردن دشمن به جریانات داخلی و نفوذی‌ها، خسارت‌های مالی و جانی، باج‌خواهی در پرونده هسته‌ای، حرمت‌شکنی به مقدسات شیعه و افزایش فشارها و تحریم‌ها از جمله خسارات فتنه 88 بود.

آخرین اخبار