قاسم حدادی فر شاکی شد؛

ذوب آهن با دست خودش حاشیه را خرید

اینطور که از صحبت های دیروز حدادی فر بر می آید شکست ذوب آهن در خانه گسترش فولاد آن هم با دریافت ۴ گل اصلی ترین دلیل انتقاد کادر فنی و شاید هم مدیریت باشگاه از حدادی فر بوده که در آن بازی به مانند بقیه بازیکنان ذوب آهن در حد نام و آوازه خودش ظاهر نشد و ذوب آهن با از دست دادن برد در مقابل گسترش فولاد به نوعی شانس قهرمانی در لیگ را از دست داد.

آخرین اخبار