ديدن فيلم تاريخي را از امريكايي‌ها ياد بگيريم

ندیدن قحطی بزرگ در ایران به اندازه یک سرباز امریکایی/ حتی یک صفحه در تاریخ از این جنایت انگلیس ها ثبت نشد

با وجود آنکه موضوعات تاریخی مهمی که افکار عمومی نسبت به آنها آگاهی دارند مانند «انقلاب اسلامی»، «ترور‌های دهه ۶۰»، «تسخیر لانه جاسوسی»، «کودتای نوژه» و چندین مورد هنوز در سینما گمنام مانده‌اند، طالبی سراغ داستانی رفت که اهمیت تاریخی دارد

آخرین اخبار