آیت الله ناصری:

تبیین هم رتبه حضرت عیسی(ع) در بهشت از منظر روایات/ قلبی شاکر و زبانی ذاکر داشته باشیم

استاد حوزه گفت: براساس روایتی از حضرت عیسی، هم درجه وهم مقام آن حضرت در بهشت کسانی هستند که قلبی شاکر و زبانی ذاکر در هر وضعیتی داشته باشند.

آخرین اخبار