امام جمعه ورزنه:

شکرگزاری از خدا و قدردانی از مسئولان در بازگشایی زاینده رود وظیفه ماست

امام جمعه ورزنه گفت: آب رهاسازی شده برای کشت پاییزه است و احیا تالاب نیازمند یک عزم جدی و پیگیری محیط زیست بصورت ویژه می باشد.

آخرین اخبار