مدیرمسئول کیهان در پی شکایت‌های جدید دولت به دادسرا رفت

به‌دنبال شکایت‌های متعدد دولت از کیهان، روز گذشته حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه درباره شکایت‌های مطروحه تفهیم اتهام شد.

آخرین اخبار