شکاف طبقاتی و آسیب های جبران ناپذیر آن در جامعه

اگر کسی در جامعه ایران زندگی کند و نفهمد که یکی از نیازها و مطالبات اصلی “عدالت”است ،به عقیده من یک نخبه دردمند و جامع نیست”. این جمله حکیمانه را مقام معظم رهبری بیان فرمودند که نشان از رعایت عدالت و تلاش برای کاهش اختلاف طبقاتی است که می‌تواند همبستگی جامعه را هدف بگیرد.

مسعود پزشکیان:

پزشکانی داریم که ماهی یک میلیارد تومان درآمد دارند/ قرار نبود شکاف طبقاتی زیاد شود

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: وقتی یک معلم و یک پرستار ماهی یک تا 1.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد چرا یک پزشک باید ماهی 100 میلیون یا در بازار آزاد تا ماهی یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد، قرار نبود شکاف طبقاتی زیاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

برای رفع شکاف طبقاتی راهکار خاصی اندیشیده نشده است

بخشی از اقشار متوسط جامعه با سوء استفاده از تکانه های اقتصادی، توانستند به مال زیادی دست یابند و بخش دیگری ازقشر متوسط نیز به زیر خط فقر سقوط کرده وحتی تعدادی از آنها به نان شب محتاج شده اند.

آخرین اخبار