حدیث روز/

سخن امام باقر(ع) درباره سه جایی که شیطان به بندگان نزدیکتر است

شيطان ـ كه نفرين خدا بر او باد ـ گفت: اى نوح! مرا در سه جا ياد كن؛ چرا كه من در آن مكان‌ها نزديك‌ترين حالت را به بندگان دارم.

آخرین اخبار