چگونه ذکر خداوند را بگوییم/ مراتب «ذکر» از نظر مرحوم نخودکی

شخصی از رسول خدا(ص) پرسید طریق ذکر خداوند کدام است؟‌ فرمود: «نسیان‌النفس» یعنی آنکه بنده خدا، خود را فراموش کند.

آخرین اخبار