نرگس آبیار در حاشیه اکران "شیار ۱۴۳" در اصفهان:

بخش‌هایی از داستان فیلم “شیار ۱۴۳” واقعی است

کارگردان فیلم “شیار ۱۴۳” با بیان اینکه بخش عمده‌ای از داستان شیار ۱۴۳ مربوط به تخیل و بخش‌هایی نیز منطبق با واقعیت بوده، گفت: ماجرای مادری که ۱۵ سال رادیو به کمر خود بسته تا نام فرزندش را از رادیو بشنود، واقعی است.

آخرین اخبار