۵۰ درصد کارگران حداقل بگیرند؛

شوک پاییزی هزینه‌ای به معیشت کارگران

در حالی که۵۰درصد مشمولان قانون کار ماهیانه تنها ۷۱۲هزارتومان دریافتی دارند،واردشدن شوک‌های یکباره هزینه‌ای، معیشت آنها را دچار چالش کرده و در۱۰سال گذشته آنها دوسوم قدرت خریدشان را هم از دست داده‌اند.

آخرین اخبار