طی تحقیقات انجام شده:

۹ روش برای مقابله با استرس و شوک روحی

برای مقابله با استرس یا فشارهای روانی، راهکارهای مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به مهربانی کردن به خود، شستن دست ها با آب گرم، زمزمه یک آهنگ و جویدن کرفس اشاره کرد.

آخرین اخبار