همراه با مجله پزشکی؛

دارویی که ممنوعیت های زیادی دارد

داروی سفتریاکسون ممنوعیت های مصرفی زیادی دارد، زیرا عوارض شدیدی دارد از جمله عوارض پوستی و گوارشی تنگی نفس، شوک آنفایلاکسی و واکنش های شبه آنافیلاکسی را به همراه دارد.

آخرین اخبار