محسن منصوری:

روسیه و غرب تقابل یا همکاری/ آیا جنگ سرد جدیدی در راه است؟

اگر هر دو بازیگر روسیه و غرب را عقلانی فرض کنیم برگشت به دوران جنگ سرد با همان شکل قبل مناسب نیست چرا که امروزه با گسترش همکاری ها در زنجیره جهانی، کشورها به تنهایی قادر به ایفای نقش نیستند.

آخرین اخبار