پرونده ویژه عهد‌ دی‌

واژه‌شناسی فتنه در کلام رهبر انقلاب

آنچه در این واژه‌شناسی موردبررسی قرار می‌گیرد توصیفاتی است که رهبر انقلاب از فتنه‌ 88 و بازیگران آن بیان کرده‌اند.

آخرین اخبار