سازمان مدیریت بحران باید در شهرداری اصفهان راه‌اندازی شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدتی پیش راه‌اندازی و تشکیل سازمان مدیریت بحران از سوی استاندار به شهرداری اصفهان واگذار شده و شهرداری باید هر چه سریع‌تر نسبت به این موضوع اقدام کند.

وزارت نیرو مصوبات شورای عالی آب را سریع‌تر اجرا کند

خبرگزاری تسنیم: استاندار اصفهان گفت: نمایندگان اصفهان معتقد هستند که وزیر نیرو وظایف قانونی خود را درباره آب اصفهان انجام نداده و وزیر نیرو باید به سرعت روند مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب را اجرایی کند.

رییس شورای ورزنه:

در قول های بی عمل، شورای شهر مقصر نیست

رییس شورای شهر ورزنه گفت: در برخی از مسائل مردم از شورای شهر توقعاتی دارند که محدودیت مانع اساسی در تحقق این مسائل از سوی شورای شهر شده است.

رییس شورای شهر ورزنه

تعامل با شهردار اصل موفقیت شوراها ست

محمد حیدری گفت: شهردارعضو ششم شوراست و موفقیت درعملکرد شهرداری باعث افتخارما است.

  • صفحه 3 از 3
  • 1
  • 2
  • 3

آخرین اخبار