یک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

مرکز کشور نیازمند شورای گفتمان آبی است

یک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مشکل مرکز کشور در زمینه مسائل آبی نبود یک مرکز برای گفتمان در خصوص مسئله آب است.

آخرین اخبار