نایب رئیس شورای شهر اصفهان:

قطارشهری، اولویت شورای پنجم شهر اصفهان

نایب رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه اولویت نخست شورای پنجم شهر اصفهان تکمیل مترو است، گفت:حمایت از تکمیل هرچه سریعتر خطوط متروی اصفهان در دستور کار قرار دارد.

آخرین اخبار