فرماندار اصفهان در مراسم تحلیف شورای شهر ورزنه:

شورا به عنوان منتخبین مردم باید پاسخگوی مطالبات به حق آنها باشد

احمد رضوانی گفت: شوراها به عنوان منتخبین مردم، باید پاسخگوی مطالبات و انتظارات برحق مردم در ابعاد مختلف باشند.

آخرین اخبار