بیانیه شورای هیئات های مذهبی استان اصفهان در خصوص شرکت در انتخابات مجلس

شورای هیات های مذهبی استان اصفهان در خصوص شرکت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

آخرین اخبار