معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازگشایی رودخانه در گرو مصوبه شورای هماهنگی زاینده‌رود است/ذخیره سد 169 میلیون مترمکعب!

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 169 میلیون متر مکعبی سد زاینده رود، گفت: بازگشایی دوباره رودخانه زاینده رود بستگی به مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود دارد.

آخرین اخبار