مدیر آب منطقه‌ای اصفهان:

رهاسازی آب در ۲۸ دی، پیشنهاد صنف کشاورزی به کمیته 5 نفره بود/ تصمیم قطعی در شورای هماهنگی زاینده رود گرفته می شود

میرمحمدصادقی گفت: کمیته پنج نفره، پیشنهاد صنف کشاورزی مبنی بر رهاسازی آب در 28 دی برای انجام کشت پائیزه دوم را در شورای هماهنگی زاینده رود مطرح می کند.

آخرین اخبار