وام ده میلیون تومانی ازدواج؛ از رویا تا واقعیت

ثبت 450هزار تقاضای وام ازدواج در دوماه گذشته/ مقاومت بانک‌ها دربرابر پرداخت وام ازدواج 10 میلیونی

موضوع وام ازدواج ده میلیون تومانی دیشب در گفتگوی ویژه خبری با حضور رئیس شورای هماهنگی بانک ها و دو تن از نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار