رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان:

گفتمان‌سازی و جریان‌سازی رسانه‌ای مهم‌ترین اولویت‌ رسانه‌ های داخل است

رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان ضمن تاکید بر صف‌آرایی نظام سلطه در برابر جبهه مقاومت در جهان گفت: گفتمان‌سازی و جریان‌سازی رسانه‌ای مهمترین اولویت‌ اصحاب رسانه در داخل کشور است.

آخرین اخبار