مدیر کل ارشاد خبر داد:

بررسی راهکارهای برگزاری باشکوه «راهپیمایی عفاف و حجاب» در شورای فرهنگ عمومی اصفهان با حضور وزیر فرهنگ

حجت الاسلام ارزانی، تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی این هفته پنجشنبه برگزار می شود و یکی از دستور کارها همین راهپیمایی حجاب و عفاف در روز ۲۱ تیرماه است.

آخرین اخبار