بخشدار بخش مرکزی:

شورای فرهنگ عمومی در بخش مرکزی راه اندازی می شود

بخشدار بخش مرکزی از راه اندازی شورای فرهنگ عمومی در آینده ی نزدیک در بخش مرکزی خبر داد.

امام جمعه شهر هرند در جلسه ی شورای فرهنگ عمومی:

زنان در معرفی آسیب ها، شورای فرهنگ عمومی را یاری کنند

امام جمعه شهر هرند گفت: زنان بايد به طور مستمر و دائم پیگیر امور فرهنگی شهر باشند.

فرماندار اصفهان:

باغ تالارهای دارای مجوز موظف به رعایت قانون هستند

فرماندار اصفهان گفت: باغ تالارهای دارای مجوز طبق قانون، در برگزاری اجتماعات عمومی موظف به رعایت مقررات می با شند.

آخرین اخبار