مدیرکل ارشاد اصفهان:

استان اصفهان پایلوت اجرای طرح صیانت از خانواده شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: این استان به عنوان نخستین استان در اجرای پایلوت طرح صیانت از خانواده انتخاب شد.

آخرین اخبار