از مصوبه شورای امنیت تا اتهامات مربوط به فتنه

چرا قانون در مورد خاتمی اجرا نمی‌شود؟

شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره خاتمی داشته یا نداشته، چرا تا کنون به ابهامات فراوانی که در خصوص نقش خاتمی در فتنه وجود دارد، رسیدگی نشده است؟

آخرین اخبار