نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها:

کم آبی اصفهان در آینده نزدیک خطرآفرین می شود

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان های کشور گفت: مشکلات کم آبی اصفهان در آینده نزدیک بسیار خطرآفرین خواهد شد بنابراین وزارت نیرو با همکاری شورای عالی آب کشور، معضل کم آبی این استان را بصورت اساسی مدیریت کند.

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها:

مسئولان به مشکلات جدی اصفهان توجه کنند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان های کشور گفت: این استان مشکلات جدی از جمله کم آبی، آلودگی هوا، کمبود تجهیزات پزشکی و کشاورزی دارد که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

آخرین اخبار